Accueil – Nederlands

TCHAÏ vzw is een dienst voor collectieve en individuele begeleiding van tieners op de vlucht of Roma die de school vroegtijdig hebben verlaten in het Brussels Gewest. TCHAÏ biedt verschillende manieren om jongeren aan te trekken en hen een bevredigende manier aan te bieden om zich in de gastsamenleving te integreren, met respect voor hun realiteit en hun referentiekader.

We bieden jongeren een tijd van bezinnen, experimenteren en ontdekken, waarin ze tot rust kunnen komen, een begin kunnen maken met de wederopbouw van hun leven, zich kunnen oriënteren, en de gastsamenleving, haar mogelijkheden en uitdagingen beter kunnen begrijpen, terwijl ze geleidelijk aan de wegen vinden die op hun bijzonderheden zijn afgestemd.

Tchaï wil een alternatief zijn voor school voor jongeren die daar geen toegang toe hebben. De structuur beantwoordt aan de schoolplicht.

Tchaï : een woord dat in verschillende Aziatische, Europese en Afrikaanse talen wordt gebruikt om thee met al zijn culturele varianten aan te duiden. Het is makkelijk uit te spreken en belichaamt in vele landen, en ongeacht de smaak, een dimensie van gastvrijheid, gemeenschappelijkheid en delen.

Om een nieuwe aanvraag in te dienen, klik hier!