BRONNEN VAN FINANCIERING

In 2019 kon Tchaï rekenen op de steun van de CoCoF en het Celina Ramos Fonds (Koning Boudewijnstichting) om de werkingskosten te dekken die nodig waren om de activiteit op te starten.

De vzw MOVE heeft haar lokalen en infrastructuur ter beschikking gesteld om de jongeren in goede omstandigheden te ontvangen. Mundo-b heeft ons in staat gesteld ons hoofdkantoor te vestigen.

Veel burgers hebben materiaal, tijd en vaardigheden gedoneerd om het project te verwezenlijken.

Ten slotte hebben vele verenigingen en instellingen ons hun deskundigheid en hulpmiddelen ter beschikking gesteld en ons bij onze inspanningen gesteund en geadviseerd.

In 2020 kon Tchaï rekenen op de steun van CAP-48, de CoCoF (FIPI en Initiatives Cohésion Sociale), het kabinet van Minister Caroline Désir, het kabinet van Minister Valérie Glatigny, verlengde steun van het Celina Ramos Fonds, steun van Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité van de Federatie Wallonië-Brussel, alsmede steun van de CoCoF voor een versterking van de Sociale Cohesie in het kader van Covid-19.

Bovendien heeft de Stichting Dini ons twee werkruimten ter beschikking gesteld waardoor we onze activiteiten op een serene manier kunnen voortzetten.

Voor het jaar 2021 wordt Tchaï gesteund door het kabinet van Minister Valérie Glatigny, de vzw Esperanza, de CoCoF (FIPI), het kabinet van Minister Caroline Désir, het Celina Ramos Fonds, UCB Community Health Fund, Promotion de la Citoyenneté et de l’Interculturalité van de Federatie Wallonië-Brussel, en Action Vivre Ensemble.

De vzw Mentor-Escale geeft ons toegang tot een ruim lokaal tijdens het schooljaar 2021-2022, wat ons de mogelijkheid biedt om de kwaliteit van ons onthaal aanzienlijk te verbeteren.