Ons publiek

TCHAÏ vzw is bedoeld voor tieners die aan de volgende criteria voldoen:

  • Leeftijd tussen 12 en 18 jaar op het moment van indiensttreding;
  • In ballingschap of afkomstig uit Roma-gemeenschappen en woonwagenbewoners;
  • In een situatie waarin ze de school hebben verlaten of in België niet naar school gaan;
  • Geen of weinig scholing in hun land van herkomst, of al verscheidene jaren niet meer op school.

We verwelkomen jongeren die al ouders zijn en die aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Het verzoek om inschrijving wordt gedaan via een instelling waar de jongere zich op dat moment aanmeldt (school, begeleidingsdienst, schoolantenne, AMO, straathoekwerker, pleeggezin, enz.), die vervolgens het verzoek doorgeeft en de jongere naar onze dienst begeleidt. We kunnen ook de link leggen met de bemiddelende instelling door deze zo vaak te bezoeken als nodig is om vertrouwen met de jongere te wekken. De wettelijke vertegenwoordigers (voogden, ouders of anderen) kunnen ook een verzoek voor de jongere indienen.

Ten slotte kunnen jongeren ook zelf een registratieaanvraag indienen.

Aanvraagformulier