Rondetafelgesprek: Jongeren in ballingschap, jongeren die zwerven, buitenbeentjes of onbegrepen?

Rondetafelgesprek: Jongeren in ballingschap, jongeren die zwerven, buitenbeentjes of onbegrepen?

Tchaï organiseerde zijn eerste rondetafelgesprek op vrijdag 28 mei van 13 tot 15 uur via videoconferentie.

Jongeren in ballingschap, jongeren die zwerven, ongesticht of onbegrepen?

Een intersectoraal discussieforum van professionals om samen aandacht te besteden aan deze jongeren waarover niet genoeg gesproken wordt, en om hen even een ruimte van zichtbaarheid te geven.

In de tussenruimten van ons institutioneel netwerk worden dag na dag tieners en jonge volwassenen gevormd, ver van onze ogen en onze overheersende gedachten. Ze zijn elders geboren, of reeds in de marge, en de herinneringen aan hun kinderjaren vervagen in het licht van de urgentie van het leven en de noodzaak om iemand te worden.

Ze zouden veel boeken kunnen schrijven over institutioneel geweld, verlies, trauma en vooroordelen. Over de rijkdom van hun cultuur, hun vaardigheden, en ook de betekenis van hun keuzes.

Ze kunnen echter niet lezen of schrijven of zijn niet in staat de materiële of psychologische overleving opzij te zetten om verder te denken dan de dag op dag.

In deze tijd van pandemie lijkt hun realiteit steeds verder af te staan van de prioriteiten van de media en de politiek. Toch schuiven meer en meer van hen in de marge, terwijl ze proberen eraan te ontsnappen…

Gezinnen in ballingschap, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, Roma, woonwagenbewoners of Doms, wie zijn dat? Hoeveel zijn het er? Wat zijn hun behoeften?
Besluiten ze uit eigen vrije wil de school te verlaten of is het de school of de wereld van het werk die hen niet kan opvangen? Is het hun wil ze zich niet te “integreren” of zijn ze al uitgesloten voordat ze het proberen?
Wat onthullen ze over onze samenleving? Over onze verantwoordelijkheden? Wat nodigen ze ons uit te doen? Wat kunnen ze ons brengen?
Hoe kunnen we hen begeleiden? Wat zijn de bestaande initiatieven? Welke maatregelen moeten worden genomen?

[PDF: Activiteitenrapport 2020]

[PDF: Activiteitenrapport 2021]