Waarom Tchaï

 

Een nodig project

In Brussel constateren de scholen, de schoolbemiddelingsdiensten, de jeudhulpsdiensten, de straathoekwerkers, de diensten voor hulp aan vluchtelingen, de alfabetiseringsverenigingen, enz. al enkele jaren unaniem dat het steeds meer ontbreekt aan echte voorstellen voor een samenhangende en aangepaste integratie van sommige tieners in ballingschap, met als gevolg dat deze jongeren geen belangstelling hebben voor of niet kunnen deelnemen aan welk onderwijsproject dan ook.

Analfabetisme, trauma’s, moeilijke of zelfs onmogelijke toegang tot de arbeidsmarkt, institutioneel geweld, de verschillende en complexe problemen die met ballingschap gepaard gaan, het gebrek aan referentiepunten en leeftijdgenoten in de samenleving van het gastland, langdurige schoolafwezigheid, taalproblemen, enz. zijn allemaal factoren die ertoe leiden dat een toenemend aantal jongeren in ballingschap niet op school worden ingeschreven, of zelfs niet kunnen worden ingeschreven.

Het leek ons dan ook onontbeerlijk om in Brussel een structuur uit te bouwen die aangepast is van tieners in ballingschap die gebroken hebben met de schoolwereld of die geen oplossing hebben die aangepast is aan hun profiel.

Het door TCHAÏ voorgestelde project is multidisciplinair en bevindt zich derhalve op een kruispunt van verschillende sectoren. Het is een pedagogisch en educatief alternatief dat gebaseerd is op de behoeften, de levenservaringen en de hoop van jongeren in ballingschap.

Om meer te weten te komen over de noodzaak van het project voor jongeren en voor de samenleving, zie ons pedagogisch project.