ONZE ACTIE

We bieden dagondersteuning in drie fasen. De duur van deze drie fasen verschilt van jongere tot jongere. Hij wordt vastgesteld door het pedagogisch team in overleg met de jongeren, naar gelang van hun ontwikkeling. Het hele proces duurt maximaal een jaar, maar het kan worden verlengd als er geen realistische en bevredigende oplossing voor de jongere wordt gevonden. Na deze drie fasen en het verstreken jaar willen we een aanspreekpunt voor jongeren blijven door onze diensten voor hen toegankelijk te houden op een aanvullende manier.

Indien de jongere reeds steun ontvangt van een andere instelling (AMO, begeleidingsdienst, enz.), bevorderen we de band die met deze instelling tot stand wordt gebracht en vullen we haar actie aan.

1. De respijtsstijd.

Gedurende deze periode bieden we de volgende diensten aan.

  • Individuele psychosociale begeleiding .
  • Groepsworkshops in alfabetisering , op nuttige en speelse manier.
  • Multidisciplinaire groepsworkshops op het gebied van kunst, handvaardigheid of sport, waardoor de jongeren zich kunnen uitdrukken, zelfs als ze het woord niet vinden, en zelfvertrouwen en uitwisseling met anderen kunnen verwerven.
  • Ontdekkingsdagen van de Belgische samenleving. Ze worden voorgesteld als een aantal kleine vensters op de samenleving, die uitnodigen tot een nieuwe kijk op de mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen en over de wereld na te denken.
  • Een tijd en ruimte voor gastvrijheid en gezelligheid.

2. De tijd voor experimenten

De tijd voor experimenteren neemt de vorm aan van individuele ondersteuning, waarbij de jongeren worden uitgenodigd de mogelijkheden van werk, opleiding of maatschappelijke betrokkenheid te verkennen. Daartoe bieden we directe beroepservaring, onderdompelingsstages in beroepsscholen, bedrijven voor beroepsopleiding, beroepen, verenigingen of bedrijven, enz.

We begeleiden de jongeren in hun ontdekkingsproject, waarbij ruimte wordt gelaten voor vergissingen, vragen en verzaking, terwijl we gedurende het hele proces volledig aanwezig blijven.

3. De tijd voor projectuitwerking.

Door middel van individuele begeleiding willen we de jongeren in staat stellen zich te ontwikkelen in de richting van de verwezenlijking van een project, hoe klein ook, door geïnformeerd te zijn, en bewust van wat er bestaat, en tegelijkertijd oog te hebben voor hun mogelijkheden op dat moment. Deze uitnodiging om te plannen kan de vorm aannemen van proactieve steun voor de inschrijving in een school of opleidingsinstelling, het zoeken naar een studentenjob, de inschrijving in een gemeenschapscentrum of voetbalclub, de voorbereiding op een toelatingstest, het zoeken naar een baas, enz.

Verder dan dit proces blijven we individuele steun verlenen en trachten we de band met de jongeren in stand te houden, zodat ze op ons beroep kunnen doen wanneer hun project mislukt, wanneer ze het in vraag stellen of wanneer ze door externe factoren verzwakt zijn. We willen een referentiepunt blijven voor de jongeren die van onze dienst gebruik maken, in het besef dat ieder van hen deze variabele tijd van rouw, wederopbouw en “versmelting” moet kunnen doormaken.