ONZE DOELSTELLINGEN

Met onze werking streven we naar de volgende doelstellingen:

  • Een tijd van bezinning bieden: de jongeren de gelegenheid geven om op een gezellige plaats uit te rusten, hun emoties te laten bezinken, de tijd te nemen om in hun behoeften te voorzien, hun leeftijdgenoten te ontmoeten, zich gehoord te voelen en weer op krachten te komen.
  • Een vertrouwensrelatie weven om de jongeren in staat te stellen zich uit te drukken, hun vaardigheden te ontwikkelen en de basis te leggen voor een rustige uitwisseling.
  • De jongeren in staat stellen de diensten, codes, verwachtingen en werking van de gastsamenleving te begrijpen. Referentiepunten erin te kunnen vinden, de mogelijkheden en uitdagingen ervan te kunnen begrijpen.
  • Een tijd van ontdekking en experiment aanbieden door hen uit te nodigen nieuwsgierig te zijn, te proberen, te ontmoeten, uit te wisselen, fouten te maken, opnieuw te beginnen, de bekende paden te verlaten en nieuwe mogelijkheden te verkennen.
  • Een persoonlijke en creatieve integratie in de gastsamenleving aanmoedigen. Op verschillende manieren uitnodigen om een project op te starten (school, opleiding, werk, buitenschoolse activiteiten of andere) met respect voor het ritme van de jongeren, de realiteit van hun leven, hun referentiekader en wat voor hen op dat moment in hun leven zinvol is. Door de directe weg of de zijwegen te nemen, kunnen ze hun rechtmatige plaats in de maatschappij innemen.
  • Jongeren de kans bieden zich te ontwikkelen, vertrouwen te krijgen in zichzelf en in zijn vaardigheden in een veilige omgeving en in relatie tot anderen.
  • Het samenleven en het burgerschap bevorderen