ONZE WAARDEN

Ons project is gebaseerd op de volgende waarden:

  • Gelijke kansen. We zijn van mening dat elke tiener recht heeft op onderwijs, onderricht en een leerproces van hoge kwaliteit, alsook op de mogelijkheid zich te ontwikkelen, zich te amuseren, zich cultureel te voldoen, zich te emanciperen en zijn levensproject te bepalen. Om deze kansen te garanderen, achten we billijkheid onontbeerlijk, omdat ze ons in staat stelt ons aan te passen aan de bijzonderheden van situaties.
  • Welwillendheid. Voor ons vertaalt zich dat in een niet-oordelend inlevingsvermogen, gecombineerd met de wil om het welzijn van de jongere te bevorderen. Het is onlosmakelijk verbonden met actief luisteren.
  • Openheid voor pluraliteit. We geloven dat verschillen in achtergrond, taal, cultuur, “doen” en “zeggen” een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving en dat ze het verdienen om gerespecteerd en geïntegreerd te worden in de geboden ondersteuning. Geconfronteerd met een dominante cultuur, is de andere altijd verzwakt. Zich aanpassen aan zijn of haar manier van functioneren, hem of haar proberen te begrijpen, is een essentiële stap in de begeleiding naar integratie.
  • Pedagogische creativiteit. Niet zo maar leren achter een lessenaar. Leren kan ook door middel van spelletjes, projecten, en nog meer door ervaring, nabootsing of het experimenteren met positieve emoties. Tegenover een publiek dat nog nooit naar school is geweest en met grote trauma’s te kampen heeft, willen we onze onderwijspraktijken regelmatig in vraag stellen en aanpassen, zodat ze juist en heilzaam zijn voor de jongeren aan wie ze worden aangeboden.
  • Het belang van kleine stappen naar de buitenwereld… Vrijwilligerswerk, een buitenschoolse activiteit, deelname aan een collectieve moestuin of een gemeenschapsrestaurant, een stage, elke betrokkenheid, hoe klein ook, bij een project naar de buitenwereld toe stelt ons in staat ervaringen en ontmoetingen te kapitaliseren, deel uit te maken van diverse sociale verbanden en de basis te leggen voor een toekomstige sociale en professionele integratie.
  • Gezelligheid. Het houdt in dat er gelegenheid is om te delen, dat er tijden zijn die aan het collectieve zijn gewijd en waarin positieve relaties tussen mensen zullen worden bevorderd. Het impliceert ook een respectvolle ontvangst voor de mensen, hun geschiedenis en hun intimiteit.